Valde

Artis Roberts - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājs

Kuldīgas novada Dome noslēgusi pilnvarojuma līgumu ar Arti Robertu par valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" uz laiku pieci gadi, no 2019. gada 27. decembra līdz 2024. gada 26. decembrim.

Izglītība:

  • augstākā – 2003. gadā absolvēta Latvijas Lauksaimniecības universitāte, iegūstot ekonomista kvalifikāciju specialitātē “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.

Darba pieredze:

  • “Latvijas Hipotēku un zemes bankas” kredītu speciālists,
  • Laidu pagasta padomes vadītājs no 2005. līdz 2009. gadam,
  • SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs no 2009. gada līdz šim brīdim,
  • SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis no 2013. līdz 2019. gadam.
  • SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājs no 2019. gada 27. decembrim līdz šim brīdim.

Pilnvaru termiņš: līdz 2024. gada 26. decembrim.