Kaspars Poriķis - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes loceklis

Kuldīgas novada Dome noslēgusi pilnvarojuma līgumu ar Kasparu Poriķi par valdes locekļa amata pienākumu izpildi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" uz laiku pieci gadi, no 2021. gada 16. jūlija līdz 2026. gada 15. jūlijam.

Izglītība:

2004. gadā absolvēta Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā;

2002. gadā absolvēta Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnēs.

Darba pieredze:

2015. – 2021. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs;

2011. – 2015. SIA “Salpo” valdes loceklis;

2007. – 2012. Zemkopības ministrija Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītāja vietnieks

2003. – 2007. Zemkopības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta Budžeta plānošanas un finansēšanas nodaļas vecākais referents;

2002. – 2003. Logu ražošanas uzņēmuma SIA “RA un partneri” projektu menedžeris.

Pilnvaru termiņš: 

Līdz 2026. gada 15. jūlijam.