Dzīvokļa remonts Ezera ielā 8 - 12, Turlavas pag., Kuldīgas novadā

Publicēts: 09/11/2021 10:40

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju "Dzīvokļa remonts Ezera ielā 8 - 12, Turlavas pag., Kuldīgas novadā". 

Atkārtota cenu aptauja par žoga pārbūvi Smilšu 25, Kuldīgā

Publicēts: 20/10/2021 12:23

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju “Žoga pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Smilšu ielā 25, Kuldīgā, teritorijā, kad. apz. 62010090088”.

Cenu aptauja par žoga pārbūvi Smilšu 25, Kuldīgā

Publicēts: 06/10/2021 11:03

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju “Žoga pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Smilšu ielā 25 teritorijā, Kuldīgā, kad. apz. 62010090088”.

Dzīvokļa remonts “Briljanti”-8, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads

Publicēts: 07/07/2021 11:33

SIA "Kuldīgas komunālie pakaplojumi" izsludina cenu aptauju - dzīvokļa remonts “Briljanti”-8, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads.

Dzīvokļa remonts “Kaijas”-5, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā

Publicēts: 07/07/2021 11:31

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju - dzīvokļa remonts “Kaijas”-5, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Fasādes koka elementu remonts ēkai “Vālodzītes”

Publicēts: 02/07/2021 10:22

Noslēgusies SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludinātā cenu aptauja fasādes koka elementu remontam daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Vālodzītes”, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā. Saņemtais piedāvājums neiekļaujas ēkas budžetā, tādēļ darbus nevar veikt.

Būvdarbi Dzintaru ielā 2, Kuldīgā

Publicēts: 17/12/2020 12:25

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP) izsludina cenu aptauju "Dzintaru 2, Kuldīgā, daudzdzīvokļu mājas  pagraba maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu pārbūves būvdarbi ar kanalizācijas izvadu pieslēgumu kontrolakās".

Pagalma labiekārtojums Gaismas 11, Kuldīgā

Publicēts: 20/08/2020 13:33

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju par pagalma labiekārtojumu Gaismas ielā 11, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Skursteņa remonts ēkai Mucenieku 8, Kuldīgā

Publicēts: 16/07/2020 14:10

Noslēgusies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauju par skursteņa remontu ēkai Mucenieku ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Uzvarēja - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", summa 2317,55 eiro bez PVN.

Jumta remonts ēkai Liepājas ielā 25, Kuldīgā

Publicēts: 02/07/2020 14:16

Noslēgusies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauja par jumta remontu ēkai Liepājas ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Uzvarēja - SIA "AJK Jumti" ar summu 12 441,81 eiro bez PVN.