Jumta remonts Planīcas ielā 10, Kuldīgā - rezultāts

Publicēts: 14/06/2022 11:18

Noslēgusies SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludinātā cenu aptauja  “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jumta remonts, Kuldīgas novadā, Kuldīgā, Planīcas ielā 10. Uzvarētājs ir SIA “Novasafs”, reģistrācijas Nr. 51203025781. Iepirkuma līgumcena bez PVN – 13 512,83 eiro, bet līgumcena ar PVN – 16 350,52 eiro.

Jumta remonts Planīcas ielā 10, Kuldīgā

Publicēts: 31/05/2022 09:23

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju jumta remontam ēkai Planīcas ielā 10, Kuldīgā.

Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju (bitumena emulsiju un šķembām) Kuldīgas ielām un ceļiem - rezultāts

Publicēts: 12/04/2022 16:25

SIA „KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, juridiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, paziņo, ka, cenu aptaujā „Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju (bitumena emulsiju un šķembām) ceļiem un ielām Kuldīgas novadā”, cenu aptaujas identifikācijas Nr.KKP/CA/2022/01, par uzvarētāju atzīts pretendents ar viszemāko piedāvāto cenu IK “Ozols-G”, reģistrācijas Nr. LV41202031007, kura piedāvātā cena bez PVN 17,00 EUR, PVN 21% 3,57 EUR, un kopējā cena ar PVN 20,57 EUR.

Cenu aptauja par zālienu platības pļaušanu Kuldīgas novada teritorijā 2022. gadā

Publicēts: 08/04/2022 14:59

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina iepirkumu ID Nr. KKP/CA/2022/02 "Zālienu platību pļaušana Kuldīgas novada teritorijā 2022.gadā".

Pretendentu piedāvājumi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@kkp.lv līdz 2022.gada 22.aprīlim plkst.14:00

Ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla iegāde

Publicēts: 30/03/2022 16:44

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" aicina iesniegt finanšu piedāvājumu “Ceļu būvniecībai atbilstoša minerālmateriāla iegāde”.

Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju (bitumena emulsiju un šķembām) Kuldīgas ielām un ceļiem

Publicēts: 30/03/2022 16:35

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" aicina iesniegt finanšu piedāvājumu “Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju (bitumena emulsiju un šķembām) Kuldīgas ielām un ceļiem.

Dzīvokļa remonts Ezera ielā 8 - 12, Turlavas pag., Kuldīgas novadā

Publicēts: 09/11/2021 10:40

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju "Dzīvokļa remonts Ezera ielā 8 - 12, Turlavas pag., Kuldīgas novadā". 

Atkārtota cenu aptauja par žoga pārbūvi Smilšu 25, Kuldīgā

Publicēts: 20/10/2021 12:23

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju “Žoga pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Smilšu ielā 25, Kuldīgā, teritorijā, kad. apz. 62010090088”.

Cenu aptauja par žoga pārbūvi Smilšu 25, Kuldīgā

Publicēts: 06/10/2021 11:03

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju “Žoga pārbūve daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Smilšu ielā 25 teritorijā, Kuldīgā, kad. apz. 62010090088”.

Dzīvokļa remonts “Briljanti”-8, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads

Publicēts: 07/07/2021 11:33

SIA "Kuldīgas komunālie pakaplojumi" izsludina cenu aptauju - dzīvokļa remonts “Briljanti”-8, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads.