19255

Klienti

350

Apsaimniekotās ēkas

208031

Apsaimniekotā platība(m²)

9

Pakalpojumu nozares