Sētnieku pakalpojumi

Daiga GravnieceDaiga Gravniece
Ielu un laukumu sanitārās tīrīšanas sektora vadītāja
T.: 63321963
E-pasts: daiga.gravniece@kuldiga.lv

 

 

 

Sētnieku pakalpojumi

Ietvju tīrīšana

Laukumu tīrīšana vasaras periodā

Zaļo zonu tīrīšana (bez zāles pļaušanas)

Latvijas valsts karoga izkāršana