Iesniegumi

Iesniegumu Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem Jūs varat iesniegt elektroniskā formātā, aizpildot blakus esošajā formā visus ar zvaigznīti atzīmētos laukus.

Iesnieguma veidlapas drukājamo versiju var lejupielādēt zemāk.

SLĒDZOT SADZĪVES ATKRITUMU LĪGUMU, KOPĀ AR IESNIEGUMU JĀPIEVIENO ĪPAŠUMA APLIECINOŠS DOKUMENTS (Zemesgrāmata, īres līgums vai nomas līgums)!

Atzīmējiet augstāk redzamo atzīmi ka neesat robots. Tas nepieciešams, lai aizsargātu formu no automatizētas aizpildīšanas.
Atzīmējiet augstāk redzamo atzīmi ka neesat robots. Tas nepieciešams, lai aizsargātu formu no automatizētas aizpildīšanas.