Ielu un laukumu apsaimniekošana

Ceļa zīmju un ielu norāžu zīmju uzstādīšana

Ceļa zīmju stabu krāsošana

Ielu horizontālo apzīmējumu līniju krāsošana ar krāsu

Ielu horizontālo līniju krāsojuma atjaunošana

Seguma ieklāšana ar nepilno tehnoloģiju (ar šķembām un bituma emulsiju)

Avārijas bedrīšu remonts ar bitumaksu

Ceļa klātnes planēšana

Grāvju atjaunošana bez zemes izvešanas

Grāvju atjaunošana ar zemes izvešanu

Jauna grāvja izrakšana

Ceļa kaisīšana ziemas apstākļos

Ceļa attīrīšana no sniega

Grants – sāls maisījuma iegāde