Īpašumu apsaimniekošana

Apmeklētāju pieņemšana pie speciālistiem: pirmdienās 14.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-12.00, iepriekš piesakoties:

  • E-pastā (skatīt zemāk speciālistu e-pastus)

  • Tālr.: 63321963

Ierodoties norunātajā laikā, klientam jāpiesakās SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Klientu apkalpošanas zālē (Pilsētas laukumā 2, 1. kabinetā, ienākot pa ārdurvīm uzreiz pa kreisi).