Īpašumu apsaimniekošana

Apmeklētāju pieņemšana pie speciālistiem: pirmdienās 14.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-12.00, iepriekš piesakoties:

  • E-pastā (skatīt zemāk speciālistu e-pastus)

  • Tālr.: 63321963

Ierodoties norunātajā laikā, klientam jāpiesakās SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Klientu apkalpošanas zālē (Pilsētas laukumā 2, 1. kabinetā, ienākot pa ārdurvīm uzreiz pa kreisi).

Apsaimniekošanā esošo ēku saraksts un to apsaimniekotāji