Īpašumu apsaimniekošana

Pieņemšana pie speciālistiem: pirmdienās 14.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-12.00, iepriekš piesakoties.

Pieteikšanās pie namu apsaimniekotājiem:

  • E-pastā (skatīt zemāk speciālistu e-pastus)
  • Pa t.: 63321963

Ierodoties sarunātajā laikā, klientam jāpiesakās SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Klientu apkalpošanas zālē (Pilsētas laukumā 2, 1. kabinetā, ienākot pa ārdurvīm uzreiz pa kreisi).

Ita Berzina L3

Ita Bērziņa
Īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja
T.: 25714928
E-pasts: ita.berzina@kuldiga.lv

 

 

 

Kristaps Berzins 2022Kristaps Bērziņš
vecpilsētas namu apsaimniekotājs
T.: 63321963
E-pasts: kristaps.berzins@kuldiga.lv

 

 

 

 

MaraMāra Skuja
pašvaldības dzīvokļu apsaimniekotāja
T.: 63321963
E-pasts: mara.skuja@kuldiga.lv

 

 

 

 

Zane Pirtniece2Zane Pirtniece
pagastu namu apsaimniekotāja
T.: 63321963
E-pasts: zane.pirtniece@kuldiga.lv

 

 

 

Arnis Stals 7Arnis Štāls
namu apsaimniekotājs
T.: 63321963
E-pasts: arnis.stals@kuldiga.lv