SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"

Vienotais reģistrācijas numurs 56103000221.
PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV56103000221.
Juridiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.
Adrese korespondencei: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

Banku konti

SEB bankaKods: UNLALV2X. Konts: LV92UNLA0011000508704 - uzņēmumiem.
SEB banka. Kods: UNLALV2X. Konts: LV98UNLA0050005756037 - privātpersonām.
Luminor. Kods: RIKOLV2X. Konts: LV20RIKO0002013015816.
Swedbank. Kods: HABALV22. Konts: LV97HABA0551016071462.

Avārijas dienests 24h diennaktī T.: 63322833
Biroja administratore T.: 63321963; kkp@kuldiga.lv
Dispečere (Tehniskā bāze un atkritumu apsaimniekošana, Dārzniecības ielā 9)  T.: 63322380