Iepirkums par jumta seguma nomaiņu Jelgavas ielā 38, Kuldīgā

Publicēts: 21/06/2021 08:53

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātajā iepirkumā "Jumta seguma nomaiņa Jelgavas ielā 38, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" līgumslēgšanas tiesības ieguva SIA "AJK Jumti", līgumcena - EUR 24 239,73.

Iepirkums par daļēju jumta seguma nomaiņu "Ezerkalnos", Vilgālē

Publicēts: 21/06/2021 08:41

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātais iepirkums - daļēja jumta seguma nomaiņa "Ezerkalni", Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads - noslēdzies bez rezultāta.

Iepirkums par auto gāzes, benzīna un dīzeļdegvielas piegādi

Publicēts: 16/03/2021 14:13

Noslēdzies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātais iepirkums - KKP 2021/01 “Auto gāzes, benzīna un dīzeļdegvielas piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" vajadzībām”. Uzvarētājs - SIA "Rietumu nafta", cena bez PVN 113 000 EUR.