Kapavietas piešķiršana

DzintraStrazdaDzintra Strazda
Zaļumsaimniecības daļas vadītāja
T.: 63350579; 26380337
E-pasts: dzintra.strazda@kuldiga.lv

Pieņemšanas laiks
Darba dienās: 13.00 - 15.00

                                                 Pakalpojumi 

                                                 Kapavietas reģistrācija