Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas komunālie pakalpojumi” DARBA KOPLĪGUMS ar grozījumiem, kas izdarīti un stājās spēkā 2023. gada 5. septembrī skatīt šeit.

Koplīgums pieņemts darbinieku pārstāvju konferencē 2018. gada 18. aprīlī.