Saņemtais pašvaldības budžeta finansējums

Ielu ikdienas uzturēšanai (satiksmes kustības drošības nodrošināšana, avārijas bedru likvidēšana, tehniskā uzraudzība; kontrole un norādes zīmju izvietošana, ielu uzturēšana ziemas apstākļos):
2015. gadā
2016. gadā
2017. gadā
2018. gadā
2019. gadā
2020. gadā
2021. gadā
2022. gadā

Administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības uzturēšanai:
2015. gadā
2016. gadā
2017. gadā
2018. gadā
2019. gadā
2020. gadā 
2021. gadā
2022. gadā
2022. gadā
Piešķirtais finansējums un tā izlietojums 2022. gadā

Meliorācijas darbu nodrošināšanai:
2019. gadā