Saņemtie un veiktie ziedojumi

Uzņēmums nav saņēmis un veicis ziedojumus (dāvinājumus).