Ziedu tirgus

Adrese: Liepājas iela 40, Kuldīga

Darba laiks: 7 dienas nedēļā 7.00-18.00

Cenrādis:

1. Maksājot par katru tirdzniecības reizi

1.1. Tirgotājiem, kuri tirgojas ar iepirktiem (importa) ziediem un/vai no tiem izgatavotām ziedu kompozīcijām - dienā EUR 4.
1.2. Tirgotājiem, kuri tirgojas ar pašu audzētiem ziediem un/vai no tiem izgatavotām kompozīcijām - dienā EUR 2,50.
1.3. Pensionāriem un maznodrošinātām personām (jāuzrāda pensionāru apliecība, izziņa par trūcīgās personas statusu), kuras tirgojas ar pašu audzētiem ziediem un/vai no tiem izgatavotām kompozīcijām - dienā EUR 1.

2. Slēdzot līgumu par pastāvīgu tirdzniecības vietas izmantošanu

2.1. Tirgotājiem, kuri tirgojas ar iepirktiem (importa) ziediem un/vai no tiem izgatavotām ziedu kompozīcijām - mēnesī EUR 75.
2.2. Tirgotājiem, kuri tirgojas ar pašu audzētiem ziediem un/vai no tiem izgatavotām kompozīcijām - mēnesī EUR 45.