Kapavietas reģistrācija

Pirms mirušo apbedīšanas ir jāveic aizgājēju reģistrācija.

Apbedīšanas atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti: miršanas apliecības kopija.

Apbedīšanas atļaujas ir bez maksas. Tās izsniedz Zaļumsaimniecības daļas vadītāja Dzintra Strazda, Pilsētas laukumā 2, 205. kabinetā darbadienās no 13.00 līdz 15.00.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" apsaimniekošanā ir trīs kapsētas: Annas, Meža un Kalna.

 

Kontaktpersona

Dzintra Strazda 

Zaļumsaimniecības daļas vadītāja

Tālr.: 26380337 / 63350579

E-pasts: dzintra.strazda@kuldiga.lv