Sadzīves atkritumi

Sadzīves atkritumu izvešanas atteikšana/pieteikšana

Grafikā noteikto sadzīves atkritumu izvešanu var atteikt vai pieteikt divas darba dienas pirms noteiktās sadzīves atkritumu izvešanas dienas, rakstot iesniegumu www.kkp.lv sadaļā "Iesniegumi" vai e-pastā: kkp@kuldiga.lv, vai atnesot iesniegumu personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" birojā Pilsētas laukumā 2, 1. kabinetā (ienākot ēkā, uzreiz pa kreisi).

 

Līguma slēgšana

Iedzīvotājiem, uzņēmumiem vai iestādēm ir jāiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Līgumu noslēdz Pilsētas laukumā 2,1. kabinetā (ienākot ēkā, uzreiz pa kreisi) vai Dārzniecības ielā 9.

 • Privātpersonām līdzi jāņem īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (pirkuma līgums; Zemesgrāmata; īres līgums), personu apliecinošs dokuments.
 • Juridiskām personām līdzi jāņem Komersanta reģistrācijas apliecība,  īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (pirkuma līgums, Zemesgrāmata vai īres līgums) un citi uzņēmuma rekvizīti.
 • Pēc līguma parakstīšanas iegūsiet konteineru lietošanai.

 

Izcenojumi no 2017. gada 1. novembra

 • Viens m3 sadzīves atkritumu -  EUR 17,35.
 • Mazizmēra konteiners (0,24 m3) - EUR 4,16.
 • Lielizmēra konteiners (1,1 m3) - EUR 19,09.
 • Marķētie oranžie atkritumu maisi (100 litru maiss, kurā ietilpst 0,1 matkritumu) - EUR 2,20. Vienā reizē iegādājamais minimālais maisu skaits - 5 gabali.
 • Atkritumu konteineru transportēšana Kuldīgas pilsētas robežās - EUR 9,68. Attiecas uz konteineru tilpumu maiņas gadījumiem vai papildu konteineru piegādi, bet neattiecas uz pirmreizēju atkritumu konteineru piegādi, noslēdzot līgumu.

 

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks pagastos

 

Atkritumu konteinerā aizliegts ievietot:

 • pelnus, izdedžus, zemi,
 • celtniecības atkritumus,
 • lielgabarīta atkritumus,
 • šķidros atkritumus,
 • bīstamos atkritumus,
 • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
 • medicīniska un veterināra rakstura atkritumus.