Novadā savāktas 22 tonnas nolietotās elektropreces

Jau piecus gadus SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) rīko nolietoto elektropreču savākšanas akciju, kad novada iedzīvotāji aicināti bez maksas nodot nevajadzīgo. Šajā gadā, apbraukājot pieteiktās adreses, savāktas aptuveni 22 tonnas elektropreču.

KKP, domājot par videi draudzīgu saimniekošanu, savāktās elektropreces nodevusi tālāk otrreizējai pārstrādei. Tādējādi daudzi derīgi materiāli iegūs otru dzīvi, nenonākot sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā.

Elektroiekārtas satur kaitīgas vielas, kas var apdraudēt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tādēļ tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai atstāt pie atkritumu konteineriem!

Atgādinām, ka elektropreču savākšanas akcijai varēja pieteikties ikviens Kuldīgas novada iedzīvotājs. Tā bija lieliska iespēja bez maksas atbrīvoties no liekajām elektroprecēm.