Lielgabarīta atkritumus un būvgružus aizliegts izmest konteinerā vai novietot blakus

Lielgabarīta atkritumus pie daudzdzīvokļu māju konteineriem izmest aizliegts. Atkritumu mašīnas tos neizved kopā ar sadzīves atkritumiem. Šādu atkritumu izvešana ir atsevišķs pakalpojums, un par to maksā visi iedzīvotāji.

“Pašvaldības policija lielgabarīta atkritumu izmetējiem pievērš aizvien lielāku uzmanību. Šāds pārkāpums ir sodāms, turklāt tā ir necieņa pret saviem kaimiņiem, kuri ir spiesti nepamatoti maksāt par citu atkritumiem,” skaidro SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Ezerkalns.

Lielgabarīta atkritumus par maksu var nodot KKP Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, darba laikā: pirmdienās 8.00–18.00, otrdienās–ceturtdienās 8.00–17.00, piektdienās 8.00–16.00.

Savukārt, ja iedzīvotāji paši ar savu transportu nevar nogādāt lielgabarīta atkritumus Dārzniecības ielā 9, tad to izvešanu iespējams pieteikt, rakstot vai zvanot KKP:

  • E-pasts: kkp@kuldiga.lv,

  • Mājaslapa www.kkp.lv, sadaļa “Iesniegumi”,

  • Klientu apkalpošanas zāle Pilsētas laukumā 2, 1. kabinets,

  • Atkritumu apsaimniekošanas daļa Dārzniecības ielā 9, Tālrunis: 63322380.

Kur izmest dzīvokļa remonta laikā radušos būvgružus?

KKP būvgružu izvešanai piedāvā:

  • 1m3 “Big Bag” maisus,

  • 4m3 konteineru,

  • 8m3 konteineru.

Iedzīvotāji var pieteikt būvgružu izvešanu KKP vai tos ar savu transportu nogādāt Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā.

Ja pamanāt, ka Jūsu mājai piesaistītajā atkritumu konteinerā tiek izmesti lielgabarīta atkritumi, būvgruži, vai atkritumu izmet sveši cilvēki, informējiet pašvaldības policiju par to, zvanot uz tālruņa nr. 28881288 vai 63320373, vai rakstot e-pastu: policija@kuldiga.lv.