Iedzīvotāji labprāt šķiro bioloģiskos atkritumus

No 1. janvāra bioloģisko atkritumu konteineri izvietoti lielajos daudzdzīvokļu māju kvartālos blakus pārējiem konteineriem. Tie ir brūnā krāsā. Uz konteineriem uzlīmēta pamācība, ko drīkst izmest.

Drīkst izmest:

 • pārtikas un virtuves atkritumus (augļi, dārzeņi, pārtikas un ēdienu atkritumus bez iepakojuma, arī siers un termiski apstrādāti gaļas un zivju produkti, piena produkti bez šķidruma);

 • dārzu vai parku atkritumus (koku lapas, zāle, veci augi, puķes un nelieli zariņi līdz 2 cm diametrā un garumā līdz 50 cm, izņemot tūju skujas un zarus);

 • kafijas un tējas biezumus (bez maisiņa vai filtra, jo tas var saturēt plastmasu un veidot mikroplastmasas piesārņojumu);

 • olu un riekstu čaumalas;

 • pieļaujams papīra vai bioloģiski noārdāmo maisu piejaukums (atkritumus konteinerā var izmest ar šādiem maisiņiem). Taču, ja maisiņa ir norāde “Recycled” vai “Recyclable”, tas nozīmē, ka tie ražoti no pārstrādātas plastmasas, vai ir pārstrādājami tikai kā plastmasas atkritumi. Bioloģisko atkritumu konteinerā tos izmest nedrīkst!

Aizliegts izmest:

 • sadzīves atkritumus

 • šķidrumus (mērces, zupas, šķidrus piena produktus, eļļu, ievārījumus utt.)

 • dažādus plastmasa, stikla, skārda iepakojumus, kā arī vienreizlietojamos papīra traukus

 • zarus, kas lielāk par 2 cm, zemi, akmeņus, būvgružus

 • mājdzīvnieku tualeti

 • medikamentus

“Apbraukājot lielāko daļu konteineru laukumu, ir liels prieks novērot cilvēku centienus. Taču jāmin visizplatītākā kļūda – bioloģiskie atkritumi tiek izmesti plastmasas maisiņos. Gribētu aicināt cilvēkus atkritumus no maisiņa izbērt brūnajā konteinerā, bet pašu maisiņu izmest blakus esošajā sadzīves atkritumu konteinerā,” skaidro K. Poriķis. Novērots, ka iedzīvotāji bioloģiskos atkritumus krāj arī plastmasas spainītī vai kastē ar vāku un izber tos ikreiz, kad tiek iznest sadzīves vai citi šķirotie atkritumi.

Plānots, ka ar laiku brūnajos konteineros tiks ievietots kompostējamais maiss, lai atkritumu tvertni uzturētu tīru, turklāt aukstajā laikā bioloģiskie atkritumi neiesaltu.

Maksa par bioloģisko atkritumu konteineru izvešanu ir noteikta 60% apmērā no sadzīves atkritumu maksas. Piemēram, ja sadzīves atkritumi par kubikmetru maksā 26,68 EUR, tad tāds pats daudzums par bioloģisko atkritumu kubikmetru izmaksās 16,01 EUR. Šo atkritumu nošķirošana no sadzīves atkritumiem, samazina mēneša izmaksas, jo samazinās izmesto sadzīves atkritumu daudzums. Tomēr jāņem vērā, ka no bioloģisko atkritumu šķirošanas ekonomiskais ieguvums būs, ja vienlaikus tiks samazināts sadzīves atkritumu izvešanas biežums un/ vai konteinera tilpums. Taču tā kā ap 30% no nešķirotiem sadzīves atkritumiem sastāda tieši pārtikas atkritumi, tos atšķirojot, ietaupījums var būt ievērojams.

Tāpat motivācija šķirot daudziem iedzīvotājiem var būt rūpes par vidi. Pārstrādājot bioloģiskos atkritumus, tiek iegūta biogāze, kas  tiek izmantota elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Turklāt, nošķirojot bioloģiskos atkritumus, samazinās poligonā noglabājamo atkritumu apjoms, bet vairs nederīgā pārtika un tās atkritumi tiek pārvērsti noderīgos resursos.

Praktiski ieteikumi bioloģisko atkritumu šķirošanai mājsaimniecībā

Nereti iedzīvotājiem rodas bažas, ka pārtikas atkritumu šķirošana radīs lielas neērtības un mājoklī radīs smakas. Taču ir dažas lietas, ko var ieviest savā ikdienā, lai šķirošana būtu ērtāka.

Sāciet šķirot ar mazumiņu ar vienkāršāko. Piemēram, iesākumā tikai augļu un dārzeņu mizas metiet atsevišķā trauciņā.

Ierīkojiet speciālu tvertni. Mājsaimniecībā bioloģiskos atkritumus ērtāk būs uzkrāt nelielā traukā. Ir pieejamas speciālas tvertnes šo atkritumu savākšanai, piemēram 2-5 litru tilpumā, ar vāku un dubultu ietvaru un speciālām atverēm gaisa apmaiņai, kā arī dažādiem citiem tehniskiem uzlabojumiem, kas novērš smaku izdalīšanos.

Iznesiet atkritumus regulāri. Ja katru dienu pastaigas nolūkā iznesīsiet iztukšot šo tvertni, neradīsies smakas, turklāt būsiet izkustējies. Kad būsiet pieradis šķirot mizas, papildiniet šķirojamo bioloģisko atkritumu klāstu.

Turiet tvertni tīru – ieteicams tvertnē lietot speciālos maisus, lai tā turētos tīra vai arī tvertni pēc iztukšošanas izskalot.

Speciālie maisiņi – bioloģiskos atkritumus mājās var šķirot arī papīra maisiņos un biodegradējamajos maisiņos un atkritumus konteinerī izmest ar šiem maisiņiem.

Iespējams, kad redzēsiet, ka sadzīves atkritumu tvertne mājās piepildās retāk, motivācija šķirot pieaugs!