Pilsētā izvietotas jaunas ceļa zīmes

Vēršam autovadītāju uzmanību! Pilsētā izvietotas vairākas jaunas ceļazīmes, kā arī satiksmes spoguļi drošības uzlabošanai.

Autotransporta plūsmas labākai organizēšanai, no Rumbas ielas virzienā uz Dīķu ielu, Kuldīgā, Dīķu ielā izvietota ceļa zīme “Iebraukt aizliegts” un uz Rumbas ielas uzstādīta ceļa zīme “Nogriezties pa labi aizliegts”, papildus brīdinot, ka no Rumbas ielas uz Dīķu ielu nav atļauts braukt. Līdz šim Pils un Dīķu ielās uzstādītās ceļa zīmes “Braukt aizliegts” netika ievērotas, ielas izmantojot caurbraukšanai, apdraudot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Posmā pie Pils un Dīķu ielas ir aktīva tūrisma plūsma, kur ilgstošai stāvēšanai zaļajā zonā un uz ietves tika novietoti auto, apgrūtinot iedzīvotāju nokļūšanu uz savām mājām.

Sociālā dienesta stāvlaukumā Dzirnavu ielā 9 izvietota papildzīme “Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” darbiniekiem un klientiem”. Līdz šim stāvvietu izmantoja arī pilsētas viesi un iedzīvotāji, apgrūtinot Sociālā dienesta apmeklētāju iespēju novietot savu automašīnu tuvāk pakalpojumu saņemšanas vietai.

Savukārt Dzirnavu un Kalna ielā uzstādīti satiksmes spoguļi satiksmes drošības uzlabošanai.

Lēmumu par ceļa zīmju izvietošanu pieņem Kuldīgas novada domes Transporta komisija, balstoties uz saņemtajiem iedzīvotāju iesniegumiem.