Izglītības iestādēm dāvina spēli par atkritumu šķirošanu

Jaunajā mācību gadā Kuldīga komunālie pakalpojumi (KKP) izglītības iestādēm dāvināja izglītojošu un jautru spēli “Trakā Lapsa šķiro atkritumus”.

Spēli 1. septembrī saņēma novada skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, jauniešu mājas, Kuldīgas Galvenā bibliotēka u.c. iestādes.

KKP atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Jānis Ezerkalns: “Katrs Latvijas iedzīvotājs gadā vidēji saražo vairāk nekā 400 kilogramus atkritumu, kuri tiek apglabāti atkritumu poligonā. Poligonu resurss samazinās, tāpēc būtiski ir domāt, kā mēs varam samazināt sadzīves atkritumu daudzumu. Viens no efektīvākajiem veidiem ir pareiza šķirošana, kuras rezultātā atkritumi tiek otrreiz pārstrādāti. Šķirošanas kultūra ik gadu uzlabojas un cilvēkiem veidojas arvien lielāka izpratne par tās nepieciešamību un to, kā to pareizi darīt. Mūsu mērķis, dāvinot spēli “Trakā Lapsa šķiro atkritumus”, ir izglītot jauno paaudzi un jau no mazotnes iemācīt, ka atkritumi ir jāšķiro un kā to pareizi izdarīt.”

“Trakā Lapsa šķiro atkritumus” ir kāršu spēle, kura veidota pēc spēles “UNO” principiem. Spēle veidota ar nodomu ienest jautrību, vieglumu un skaidrību atkritumu šķirošanas tēmā, kas mēdz būt visai mulsinoša un dažkārt pat kaitinoša. To varētu saukt arī par atkritumu šķirošanas ābeci spēles formā ar mērķi panākt, lai atkritumu šķirošana būtu tik pašsaprotama un viegla, ka katrs bērns un pieaugušais zinātu, kur jāizmet piena paka, baterija, sabojājies tomāts vai jebkas cits.