Uzstādītas jaunas ceļa zīmes

Transporta komisija izskatījusi vairākus iedzīvotāju iesniegumus un lēmusi par jaunu ceļa zīmju izvietošanu.

Pārventas teritorijā uzstādītas maksimālā ātruma ierobežojuma zonas ceļa zīmes 30 km/h.

Pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 9 izveidota invalīdu stāvvieta. Tā kā pie mājas ir maz autostāvvietu, iedzīvotājiem nereti savu auto jānovieto citviet. Tas ir apgrūtinoši cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tāpēc izveidota viena stāvvieta pie mājas un izsniegta invalīda autostāvvietas atļauja.

Savukārt Liepājas ielas 7 iekšpagalmā uzstādītas ceļa zīmes: “Stāvēšanas aizlieguma zona” ar papildzīmi Nr. 849 “Tikai ar atļaujām Nr. 7 (1-9)”, “Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas”. Tās paredz, ka turpmāk iekšpagalmā automašīnas atļauts novietot tikai ar atļaujām. Par atļauju izsniegšanu un reģistrāciju atbildīgs privātīpašuma apsaimniekotājs.