Šī gada 26. janvāra domes sēdē precizēti saistošie noteikumi Nr. KNP/2022/33 ''Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Kuldīgas novadā''.

Saistošie noteikumi nosaka:

– kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Kuldīgas novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

– kārtību, kādā saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā;

– tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

– nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

– gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;

– kārtību, kādā pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, tiek piešķirts, atcelts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.

 

Saistošie noteikumu Nr. KNP/2022/33 pilns teksts un paskaidrojuma raksts pieejams ŠEIT.

Aicinām tirgoties gribētājus iepazīties ar iespējamām tirdzniecības vietām - Skatīt šeit.