Jaunais atkritumu tarifs stāsies spēkā ar 1. jūliju

Jaunais nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas tarifs stāsies spēkā ar š.g. 1. jūliju.

Atgādinām, ka aprīļa Kuldīgas novada domes sēdē deputāti apstiprināja jaunā tarifa izmaiņas, kurām bija jāstājas spēkā ar š.g. 1. jūniju. Taču tehnisku iemeslu dēļ iedzīvotāji rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu saņēma pēc vecā tarifa. Rēķinu par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu pēc jaunā tarifa iedzīvotāji saņems augustā par jūlija mēnesi.

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa paaugstināta Kuldīgas pilsētas un Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas un Vārmes pagasta iedzīvotājiem. Iedzīvotāji par tarifa izmaiņām ir informēti individuāli.

Kopējais tarifu veidojošo izmaksu pieaugums, neskaitot atkritumu apglabāšanas maksu poligonā, ir palielinājies par 38%  – no 11,45 EUR līdz 15,38 EUR. Kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, ieskaitot atkritumu apglabāšanas maksu poligonā, iedzīvotājiem būs 21,72 EUR par kubikmetru līdzšinējo 17,35 EUR vietā. Tas nozīmē, ka par vienu 240 litru (0,24 m3) konteineru mājsaimniecībai būs jāmaksā par 1,05 EUR vairāk. Kuldīgas komunālo pakalpojumu valdes loceklis Kaspars Poriķis skaidro: “Iepriekšējo tarifu apstiprinājām 2017. gadā un kopš tā laika valstī būtiski ir pieaugušas tās izmaksas, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu cenu – inflācija, degvielas cenu pieaugums, minimālās mēneša darba algas paaugstināšana u.c. faktori. Taču jāpiebilst, ka arī pēc tarifu pieauguma atkritumu apsaimniekošanas maksa Kuldīgas novadā joprojām būs viena no zemākajām Latvijā.”

Latvijas pašvaldību sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifi 2023.gada martā EUR bez PVN ŠEIT.