Tiek rīkota nomas tiesību izsole telpai Pilsētas laukumā 4 - 302 kab.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" rīko nomas tiesību izsoli 30,1 m² lielai telpai, Pilsētas laukumā 4 - 302, Kuldīgā.

Izsole notiks 28.februārī plkst. 11.00 Pilsētas laukumā 2, 2.stāvā Mazā zālē, Kuldīgā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek gan klātienē, gan elektroniski.

Klātienē - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā, Klientu apkalpošanas zālē, Kuldīgā.

Elektroniski - sūtot pieteikumu un nepieciešamos dokumentus uz e-pastu kkp@kuldiga.lv, ar nosacījumu, ka pieteicējam ir iespēja pieteikumu elektroniski parakstīt.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2023. gada 28. februārim plkst. 10.00.

Apskatīt telpu ir iespējams līdz 2023.gada 27.februārim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 25668337 ar nedzīvojamā fonda namu apsaimniekotāju.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Objekta raksturojums

Pieteikums dalībai izsolē