Aicinām pieteikties ēku siltināšanas programmai - Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022 -2026

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimnieko 350 mājas pilsētā un pagastos. Izvērtējot ēku tehnisko stāvokli, esam secinājuši, ka lielai daļai ēku energoefektivitātes paaugstināšana būtu ļoti nepieciešama.

2022. gada 8. decembrī Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzsāka jaunas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu atbalsta programmas īstenošanu. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda, un pieejamais  programmas finansējums  ir 57,2 miljoni EUR. Finansējums paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem. 

Katra īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt:

  1. vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu

  2. uz katriem renovācijas projekta attiecināmo izmaksu pieciem tūkstošiem eiro primārās enerģijas ietaupījumu – 1 MWh/gadā.

Kāpēc renovēt:

  1. Samazinās siltumenerģijas patēriņš vidēji par 50%.

  2. Dzīvokļu īpašnieks regulē sev komfortablu siltumenerģijas temperatūru dzīvoklī.

  3. Maksā tikai par patērēto siltumenerģiju.

  4. Māja iegūst jaunu un modernu izskatu

  5. Pieaug dzīvokļa īpašuma vērtība

  6. Būtiski samazinās avārijas riski un uzturēšanas izmaksas

Programma paredz segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Finansējumu projekta īstenošanai var iegūt, piesakoties bankas aizdevumam, vai bankas atteikuma gadījumā Altum aizdevumam. Bankas aizdevumam ir jābūt vismaz plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, savukārt bankas aizdevumam var saņemt ALTUM garantiju.

Aicinām iedzīvotājus daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās pieteikties ēku siltināšanas programmai. Mēs ar lielāko rūpību palīdzēsim šos projektus īstenot.

Pavasarī katrs ķersimies klāt pie sava mājokļa un īpašuma teritorijas sakopšanas darbiem. Uzspīdot saules stariem, tā vien gribas uzmeklēt grābekli un sākt apkārtnes uzpošanu pēc ziemas miega. Sakārtojot lietas sev apkārt, raisās pozitīvas emocijas. Lai mums pavasarī labs noskaņojums un darbi raiti veicas!