Tiek rīkota nomas tiesību izsole Pilsētas laukuma 4, 3. stāva kabinetam

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" rīko nomas tiesību izsoli 30,1m² lielam kabinetam, Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā.

Izsole notiks 13.oktobrī plkst. 11.00 Pilsētas laukumā 2, 2.stāvā Mazā zālē, Kuldīgā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek gan klātienē, gan elektroniski.

Klātienē - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā, Klientu apkalpošanas zālē, Kuldīgā.

Elektroniski - sūtot pieteikumu un nepieciešamos dokumentus uz e-pastu kkp@kuldiga.lv, ar nosacījumu, ka pieteicējam ir iespēja pieteikumu elektroniski parakstīt.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2022. gada 13. oktobrim plkst. 10.00.

Apskatīt telpu ir iespējams līdz 2022.gada 12.oktobrim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 25668337 ar nedzīvojamā fonda namu apsaimniekotāju.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Objekta raksturojums

Pieteikums dalībai izsolē