Ārējo notekcauruļu tīrīšana

Informējam, ka esam uzsākuši ēku ārējo noteksistēmu apsekošanu, lai veiktu nepieciešamos tīrīšanas darbus un pārbaudītu tekņu tehnisko stāvokli.

Apsekošanas darbi ir nepieciešami veikt reizi pāris gados, jo ar laiku notekcaurlēs mēdz sakrāties vides elementi, kas samazina ūdens noteci - aizsprostojot notekas. Notekcauruļu tīrīšana novērsīs ūdens sakrāšanos, kur ziemas periodā arī neveidosies ledus un lāstekas. Ūdens noteksistēmu apsekošana arī spēs novērst ārsienu bojājumus un ļaus ūdeni aizvadīt prom no ēkas. 

Kopumā tiks veiktas ap 300 māju noteksistēmu apsekošanas. Ņemot vērā lielo darba apjomu, patreiz SIA ''AJK jumti'' speciālisti veic aktīvu tekņu apsekošanu, kamēr aizsprostotās teknes nav pilnībā aizsalušas.