Nododiet ūdens skaitītāja rādījumus elektroniski!

Skaitītāja rādījumi par patērēto ūdeni ir jānodod tiem klientiem, kuriem SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izraksta rēķinus par patērēto ūdeni.

Rādījumi par kārtējo mēnesi jānodod no katra mēneša pēdējā datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam.

Nododot ūdens skaitītāja rādījumus elektroniski, vairs nevajadzēs zvanīt uzziņu operatorei pa tālruni. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamām kļūdām rādījumu nodošanas procesā pa tālruni.

Ja vēl neesat reģistrējies šajā sistēmā (http://radijumi.kkp.lv), tad pirmajā reizē jums prasīs norādīt e-pastu, paroli pirmo reizi un atkārtoti, ar kuru turpmāk pieslēgsieties sistēmai, personas rēķina numuru, kas sastāv no 4 cipariem un iepriekšējā rēķina summu “Kopā apmaksai”, kas palīdzēs jūs identificēt.

Savukārt nākamajās reizēs, lai pieslēgtos sistēmai un nodotu skaitītāja rādījumus, būs jānorāda vien e-pasts un parole.

Ūdens skaitītāja rādījumus adresē http://radijumi.kkp.lv var nodot arī no mobilā telefona.

Un vēl, aicinām dzīvokļu īpašniekus turpmāk rēķinus saņemt e-pastā. Pieteikumus rakstiet uz e-pastu: kkp@kuldiga.lv, norādot e-pastu, adresi, īpašnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. Norādiet arī pakalpojuma veidu - "Par apsaimniekošanu".

ANITA ZVINGULE