Kalna ielas 5 iedzīvotāji izvēlas centrālapkuri

Ēkas apsaimniekotājs ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. No kopumā sešiem dzīvokļiem, šobrīd centrālajai apkurei ir pieslēgti divi, bet jau šajā pavasarī tiks pievienoti vēl divi. Savukārt pārējie divi vēl apsver šādu iespēju, atliekot to nedaudz tālākā nākotnē.

“Sagaidīsim pavasari un tad slēgsimies klāt. Taisīsim virtuvē remontu un pie reizes apvienosim šos darbus. Līdz ar centrālās apkures ierīkošanu nevajadzēs gādāt malku, to sastrādāt, kraut šķūni, nest uz mājām un katru dienu kurināt. Tāpat dzīvoklī vairs nevajadzēs krāsnis, kuras varēsim nojaukt,” saka mājas vecākā, saimniece vienā no dzīvokļiem Ausma Grīnberga.

Siltuma mezgls ierīkots trepju telpā, speciāli izveidotā, slēdzamā skapī. Tā kā dzīvokļi ir dažādi, tad arī katram ir uzlikts atsevišķs skaitītājs. Tas ir ļoti svarīgi, jo šajā ēkā ir vidus dzīvokļi, gala dzīvokļi, pirmā un otrā stāva dzīvokļi. Ir dzīvokļi, kas ir kapitāli izremontēti un nosiltināti, ar jauniem logiem un grīdām, bet ir tādi, kuri vēl tikai gaida remontu. Tādēļ arī siltuma patēriņš katrā dzīvoklī ir atšķirīgs. Uzliekot atsevišķu skaitītāju katram dzīvoklim, katrs arī norēķināsies par tik, cik ir patērējis.

Tie dzīvokļi, kuri vēl nav pieslēgušies centrālajai apkurei, turpina paši apkurināt dzīvokļus ar malku.

Lai kopīpašumā ierīkotu centrālo apkuri, bija jāpanāk 51% iedzīvotāju atbalsts.

Atzaru līdz dzīvojamajai mājai par saviem finanšu līdzekļiem izbūvēja SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, bet ēkas iekšpusē – iedzīvotāji par savu naudu. Iedzīvotājiem izmaksas atšķiras. To ietekmē materiālu un darba spēka izvēle. Piemēram, vienam no dzīvokļiem pieslēgšanās centrālapkurei izmaksāja 2180 eiro.

Jāpiebilst, ka ēka Kalna ielā 5 atjaunošanu piedzīvoja 1977. gadā, to veica agrākais Kuldīgas MRS. Agrāk te atradusies koka ēka, kuru līdz pamatiem nojauca un uzcēla vietā esošo ēku.

Šīs mājas iedzīvotāji ļoti rūpējas, lai īpašumu uzturētu kārtībā. Pērn sakārtoti skursteņi, bet pirms pieciem gadiem iedzīvotāji vienojušies un izvēlējušies pievienoties pilsētas ūdensapgādei un kanalizācijai. Aizpagājušajā gadā piedalījušies pašvaldības konkursā “Darīsim paši”, atjaunojot ieejas durvis. Tāpat, piedaloties šajā konkursā, pagalmā izveidots bērnu laukumiņš ar mājiņu, šūpolēm un smilšu kasti. Tādējādi sakārtojot arī pagalma dziļāko stūri, kur valdījusi nekārtība un bijuši aizauguši krūmi. Tagad vasarās pagalmā rotaļājas līdz pat desmit bērnu.

ANITAS ZVINGULES teksts un foto