Remontē un restaurē ēku Skrundas ielā 12

Meistars Andris Bogdans ēkas centrālajai fasādei jumta dzegu nokrāsojis ar lineļļas krāsu, bet sienas – ar pelēku un baltu kaļķa krāsu. Uzliktas jaunas palodzes no cinkotā skārda. Atjaunota arī ēkas D gala fasāde – veikta vējdēļu nomaiņa un to krāsošana ar lineļļas krāsu, saremontēts cokola apmetums un apmetums virs cokola, kā arī siena nokrāsota ar kaļķa krāsu.

Savukārt slēģu restaurāciju R un D fasādei un durvju restaurāciju veic restaurators Jānis Mertens.

Projekts pilnībā jārealizē līdz 2015. gada 30. novembrim.

Kopējās remonta un restaurācijas izmaksas ir EUR 7659,13, no kurām puse ir pašvaldības līdzfinansējums un puse – iedzīvotāju pašu finansējums.

Ēkas remonts un restaurācija tiek veikta pašvaldības konkursa “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” ietvaros.

Ēkas apsaimniekotājs ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

ANITA ZVINGULE