Plāno remontēt fasādes, jumtus, pamatus un durvis

Mājai Liepājas ielā 8 nepieciešama balkona restaurācija. Kopējās projekta izmaksas – EUR 4 550,42, no tā 50% būtu pašvaldības līdzfinansējums.

Liepājas ielā 18 tiek plānots jumta remonts. Veicot “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošās daudzdzīvokļu mājas jumta seguma remontu, tiks novērsti mājas nesošo konstrukciju un dzīvokļu īpašumu bojājumu draudi. Lai veiktu jumta remonta darbus, demontēs esošos dakstiņu, pārbaudīs latojumu un pārsegumu, nomainīs vai atjaunos bojātās detaļas. Kopējās projekta izmaksas – EUR 4 896,50, no tā 50% pašvaldības līdzfinansējums.

Savukārt ēkai Liepājas ielā 43 konkursā pieteikta durvju restaurācija.

Pamatu, jumta un fasādes restaurācija vajadzīga ēkai Kalna ielā 13. Kopējās projekta izmaksas – EUR 4 866,64, no tā 50% pašvaldības līdzfinansējums.

Dzirnavu ielai 14 tiek plānots jumta un fasādes remonts. Veicot ēkas jumta un fasādes sakārtošanu, tiks novērsti dzīvokļu īpašumu bojājumu draudi, kā arī uzlabots vizuālais izskats. Kopējās projekta izmaksas – EUR 6 908,53, no tā 50% pašvaldības līdzfinansējums.

Baznīcas ielas 3 – fasādes restaurācija. Veicot daudzdzīvokļu mājas gala fasādes restaurāciju un krāsošanu, tiks uzlabots ēkas vizuālais izskats. Ēkas restaurācija un galvenās fasādes krāsošana sākta jau šogad. Kopējās projekta izmaksas – EUR 2409,81, no tā 50% pašvaldības līdzfinansējums.

Baznīcas ielā 23 restaurēt nepieciešams jumtu un fasādi, novēršot mājas jumta seguma, fasādes un būvgaldniecības izstrādājumu defektus, kā arī uzlabojot ēkas vizuālo stāvokli. Kopējās projekta izmaksas – EUR 13 177,82, no tā 50% pašvaldības līdzfinansējums.

Jumta seguma nomaiņa tiek plānota ēkai 1905. gada ielā 17. Kopējās projekta izmaksas – EUR 10603,63, no tā 50% pašvaldības līdzfinansējums.

Mājai 1905. gada ielā 19 plānots remontēt fasādi un jumtu. Veicot darbus 2015. gadā, tika konstatēts, ka virs ieejas durvīm ēkā ir bijis uzjumtenis, ko plānots uzbūvēt 2016. gadā. Jumta izbūvei ir skārda jumta segums, kas iepriekšējo remonta darbu laikā ir nekvalitatīvi uzlikts. Tāpat paredzēts veikt ēkas fasādes remontu un krāsošanu, kur tas nav veikts šogad. Kopējās projekta izmaksas – EUR 9 850,34, no tā 50% pašvaldības līdzfinansējums.

Ēkai Pils ielā 6 jāatjauno un jārestaurē labās puses daļas kārniņu jumts.

Pieteikumi konkursam iesniegti Kuldīgas novada pašvaldībā. Pozitīva lēmuma gadījumā, plānotie ēku remontdarbi tiks veikti 2016. gadā.

Attēlā: Kalna iela 13

ANITA ZVINGULE