Alejā būvdarbu laikā tika izzāģēti bojātie koki, un to vietā iestādīti 120 Holandes liepu dižstādi vairāk nekā trīs metru augstumā. 

Ielas stādījumus veido parastā liepa ('Tilia cordata'), Holandes liepa ('Tilia vulgaris') un atsevišķas parastās zirgkastaņas ('Aesculus hippocastanum').