Nokrāsota ēka 1905. gada ielā 19

Projekta ietvaros remontēti virspamati – cokola bojātās daļas, tās nokrāsotas ar elpojošu krāsu. Apmetuma remonts veikts ēkas ielas un sānu fasādēm, tās nokrāsotas ar elpojošu fasādes krāsu. Vēl projekta ietvaros ir atjaunotas jumta izbūves koka detaļas un nokrāsotas ar tonētu lineļļas krāsu.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 8803,18, no kurām pašvaldības līdzfinansējums – EUR 4401,59.

SIA “Jaunais Kurzemnieks” piederošā ēka 1905. gada ielā 19 ir viena no četrām ēkām Kuldīgā, kuru KKP šogad pieteica ēkas fasādes renovācijas konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”.

Šajā konkursā tika pieteiktas un ar pašvaldības līdzfinansējumu šogad atjaunotas arī ēkas Skrundas ielā 12 un Baznīcas ielā 3, kura šogad vēl tiks krāsota, un restaurētas vēsturiskas koka durvis ēkai Ventspils ielā 29.

ANITA ZVINGULE