Iepirkums par lietota kravas mikroautobusa iegādi

Nolikums

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2015. gada 27.novembrim plkst. 13:00 uz adresi: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.