Skursteņa remonts ēkai Mucenieku 8, Kuldīgā

Publicēts: 16/07/2020 14:10

Noslēgusies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauju par skursteņa remontu ēkai Mucenieku ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Uzvarēja - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", summa 2317,55 eiro bez PVN.

Pievienotie dokumenti:

Darbu veikšanas apraksts

Piecu kanālu skurstenim ēkas koka daļā bojātas, sabrukušas starpsienas, ekspluatācija aizliegta līdz bojājumu novēršanai. Plaisas - vizuāli nav novērotas, bet vērojamas mitruma atstātas pēdas. Nepieciešams veikt skursteņa remontu, kā arī jumta labošanas darbus skursteņa remonta zonā.

Prasības pretendentiem:

1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.

2) Ir iepriekšēja pieredze šādu darbu veikšanā.

3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.

4) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 2. augustam.

5)  Izpildes termiņš: līdz 2020. gada 1. oktobrim.

Pretendentiem piedāvājumu iesniegt e-pastā: kkp@kuldiga.lv vai personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 1. stāvā, klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtīt pa pastu: SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

Atbildīgā persona

Kristaps Bērziņš
Namu apsaimniekotājs
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads LV-3301
E-pasts: kristaps.berzins@kuldiga.lv
T.: 28669371