Cenu aptauja rezultāti par Autonomo dūmu detektoru iegādi

Publicēts: 09/12/2019 17:30

Noslēgusies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauja par Autonomo dūmu detektoru iegādi. Cenu aptaujā uzvarējusi SIA "DEPO DIY" par kopējo summu 5582,10Eur bez PVN.

1)  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 9. decembrim plkst. 16.00.

2)  Izpildes termiņš: līdz 2019. gada 13. decembris.

3) Prasības un nosacījumi pretendentiem:

  • Pretendentam (Piegādātāju apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā (neattiecas uz fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.

4) Dūmu detektoriem ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • Uz Detektora korpusa jābūt „CE” marķējumam un informācijai par Detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604;
  • jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai valsts valodā, kurā norādīts, kā detektors ir jāuzstāda, kā jānomaina baterija, kā atpazīt brīdinājuma signālu, kurš norāda, ka baterija vai enerģijas pievade ir pārtraukta un kā pārbaudīt, vai pēc uzstādīšanas/bateriju nomaiņas detektors strādā u.tml.;
  • detektoriem ar nomaināmu bateriju (parasti zem vāciņa) jābūt informācijai par prasībām baterijai un datumam, kad baterija ir jāmaina;
  • jādarbojas vizuālam, mehāniskam vai dzirdamam brīdinājumam par to, ka baterija no detektora ir izņemta.

Nepieciešamais dūmu detektoru daudzums ir 1618 gab.

Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" (turpmāk tekstā Pasūtītājs) 1. stāvā, klientu apkalpošanas zālē vai nosūtīt pa pastu uz Pasūtītāja juridisko adresi: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

Atbildīgā persona:
Ilze Lauva
Speciāliste mājokļu jautājumos
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi ”
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV - 3301
e-pasts: ilze.lauva@kuldiga.lv
tālrunis: 25718320