Cenu aptauja par dzīvokļa remontu Piltnes 28-49, Kuldīgā

Publicēts: 11/02/2019 18:50

2019. gada 1. martā noslēdzās SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauju par dzīvokļa remontu Piltenes ielā 28-49, Kuldīgā. Lētāko cenu piedāvāja SIA  “JC Grupa”, summa bez PVN 4157,89 EUR.

Apjoma tāme
Inventarizācijas lieta

Prasības pretendentiem:
1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.
2) Ir iepriekšēja pieredze šādu darbu veikšanā.
3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.
4) Remontdarbu izpildes termiņš: līdz 2019. gada 7. aprīlim.
5) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 28. februārim, plkst. 16.00. Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: “Cenu aptauja par dzīvokļa remontu Piltenes ielā ielā 28-49, Kuldīgā”. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2. stāvā, 216. kabinetā vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

2019. gada 1. martā plkst. 14.00 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:
Ilze Lauva
speciāliste mājokļu jautājumos
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi ”
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV - 3301
e-pasts: ilze.lauva@kuldiga.lv
tālrunis: 25718320