Cenu aptauja par dzīvokļa remontu Liepājas ielā 24-3, Kuldīgā

Publicēts: 25/07/2018 08:31

14. augustā noslēdzās SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauja par dzīvokļa remontu Liepājas ielā 24-3, Kuldīgā. Lētāko cenu piedāvāja SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa - summa bez PVN 6424,21 EUR.

Inventarizācijas lieta
Apjoma tāme

Prasības pretendentiem:

1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.

2)  Ir iepriekšēja pieredze, šādu darbu veikšanā.

3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu. 

4) Remontdarbu izpildes termiņš: līdz 2018. gada 13. septembrim.

5) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 14. augustam, plkst. 16.00. Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, ar norādi: “Cenu aptauja par  dzīvokļa remontu Liepājas ielā 24 - 3, Kuldīgā”. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 2. stāvā, 216. kabinetā vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

2018. gada 14. augustā plkst. 16.10 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:

Ita Bērziņa
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"

Īpašumu apsaimniekošanas daļas
speciāliste mājokļu jautājumos
E-pasts: ita.berzina@kuldiga.lv
Tālrunis: 25714928