Cenu aptauja - jumta seguma maiņa ēkai "Vālodzītes"

Publicēts: 08/07/2019 09:29

Noslēgusies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauja par jumta seguma maiņu ēkai "Vālodzītes", Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā. Cenu aptaujā uzvarējusi SIA "ERTEKS" par kopējo summu 18203 eiro.

Apjomu tāme

Projekts

Prasības pretendentiem:

1) Ir jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.
2) Ir iepriekšēja pieredze šādu darbu veikšanā.
3) Pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu.
4) Remontdarbu izpildes termiņš: līdz 2019. gada 31. oktobrim.
5) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 15. jūlijam, plkst. 16.00. Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: “Jumta seguma maiņa Snēpeles pag., “Vālodzītes”, Kuldīgas novads. Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 1. stāvā, klientu apkalpošanas zālē vai nosūtīt pa pastu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

2019. gada 16. jūlijā plkst. 14.00 notiks iesniegto aplokšņu atvēršana un piedāvājumu izskatīšana, kurā varēs piedalīties arī pretendenti.

Atbildīgā persona:
Zane Pirtniece
Namu apsaimniekotāja
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV - 3301
e-pasts: zane.pirtniece@kuldiga.lv
tālrunis:26622960