SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina iepirkumu nr. KKP/2020/02 "Dūmvadu, to pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi".

NOLIKUMS

Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 25. septembrim plkst. 13.00.

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2020. gada 25. septembrī, plkst.13.00; Mazajā zālē, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

Iepirkuma priekšmets ir dūmvadu, to pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, atbilstoši 19.04.2016. MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un citām normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” apsaimnieko ap 300 ar malku apkurināmas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tajā skaitā ir ap 2300 dzīvokļi (Kuldīgas pilsētā 1200, Kuldīgas novada pagastos 1100), uzturamie ventilācijas kanāli ap 2000).

Līguma izpildes laiks: Iepirkuma apjoms ir līdz EUR 41 999,00 bez PVN visā līguma laikā, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Kontaktpersonas

Ita Bērziņa
T.: 25714928
E-pasts: ita.berzina@kuldiga.lv

Ksenija Eidemane
T.: 63321962
E-pasts: ksenija.eidemane@kuldiga.lv