Publisko iepirkumu komisijas protokols Nr. 2018/3

Atgādinām, ka pretendentu piedāvājumi iepirkumam bija jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2018. gada 29. janvāra plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2. stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai - no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00.

Piedāvājumi tika atvērti 2018. gada 29. janvārī plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 2. stāvā, 216. kabinetā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā.

Kontaktpersonas:

Dzintars Rušmanis
T.: 26109271
E-pasts: dzintars.rusmanis@kuldiga.lv.


Ritvars Cimermanis
T.: 29360441
E-pasts: ritvars.cimermanis@kuldiga.lv.