Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2018. gada 15. februāra plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2. stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai - no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00.
Piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 15. februārī plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 2. stāvā, 216. kabinetā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā.

Kontaktpersonas:

Kaspars Poriķis
T.: 26342778
E-pasts: kaspars.porikis@kuldiga.lv.

Ritvars Cimermanis
T.: 29360441
E-pasts: ritvars.cimermanis@kuldiga.lv.