Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – iekšējo siltumapgādes tīklu izbūve.

Līguma izpildes laiks - divi mēneši (no 2017. gada 7. septembra līdz 7. novembrim).

Pretendentu piedāvājumi iepirkumam bija jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2017. gada 14. augustam plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2. stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai - no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00.

Kontaktpersona:
Ritvars Cimermanis
T.: 29360441
E-pasts: ritvars.cimermanis@kuldiga.lv.