Pretendentu piedāvājumi konkursam bija jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2017. gada 9. marta plkst. 13.00 SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV-3301.

Kontaktpersonas:

par iepirkuma priekšmetu Kaspars Poriķis, t.: 26342778,

par iepirkuma procedūru Ritvars Cimermanis, t.: 29360441.