Iepirkums par elektrisko mērījumu veikšanu un elektrisko sadalņu shēmu atjaunošanu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pārvaldīšanā esošajās mājās

Publicēts: 07/04/2017 11:19

Noslēdzies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātais iepirkums Nr. KKP/2017/2 „Elektrisko mērījumu veikšana un elektrisko sadalņu shēmu atjaunošana SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pārvaldīšanā esošajās mājās Kuldīgas novadā”. Uzvarēja pilnsabiedrība "BS Energo", līguma summa 28 454,67 bez PVN.

Pievienotie dokumenti:

NOLIKUMS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS UN ADREŠU APRAKSTS

Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektrisko mērījumu veikšana un elektrisko sadalņu shēmu atjaunošana SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pārvaldīšanā esošajās mājās Kuldīgas novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Plānotais darbu apjoms elektrisko mērījumu veikšanai un elektrisko sadalņu shēmu atjaunošanai ir 220 mājas Kuldīgas novadā.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2017. gada 21. aprīlim plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2. stāvā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, LV-3301.

Kontaktpersona: 

Ritvars Cimermanis
T.: 29360441
E-pasts: ritvars.cimermanis@kuldiga.lv.