Nolikums

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 16. martam plkst. 13.00.

Līgums Nr. 78 2016/22 par zālienu platību pļaušanu Kuldīgas novada teritorijā 1.lpp., 2.lpp., 3.lpp., 4.lpp., 5.lpp.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana iepirkumam ŠEIT.