Planīcas iela 4 - 40,60 m2

Telpas atrodas Kuldīgā, Planīcas ielā 4, 2. stāvā.

Kopējā telpu platība - 40,60 m² (caurstaigājamā telpa 28 , gala telpa 12,6  ).

Nomas maksa m² bez PVN ir 3 eiro. Cena kopā bez PVN ir 121,80 eiro. Papildus jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem.

Iznomāšanas kārtība - izsole.

Kontaktpersona
Dace Grehova
nekustamo īpašumu pārzine
T.: 26603289
E-pasts: dace.grehova@kuldiga.lv