Pilsētas laukums 2 - 42,7 m²

Telpas atrodas Pilsētas laukumā 2, 3. stāvā. Platība - 42,7 m². Cena m² bez PVN - 3,90 eiro. Cena kopā bez PVN 166,53 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole. 

Kontaktpersona
Dace Grehova
nekustamo īpašumu pārzine
T.: 26603289
E-pasts: dace.grehova@kuldiga.lv