Pilsētas laukums 2 - 11 m²

Telpas atrodas Pilsētas laukumā 2, 3. stāvā. Platība - 11 m². Cena m² bez PVN - 3,90 eiro. Cena kopā bez PVN 42,90 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole.

Kontaktpersona
Ieva Vētra
Namu apsaimniekotāja (nedzīvojamais fonds)
T.: 25668337
E-pasts: ieva.vetra@kuldiga.lv